General 13

General 13

Trobem a ADD una empresa pròxima i receptiva per atendre propostes de millora. Com a grup de residències he de dir que sempre hem comptat amb el suport de l’equip de ADD i en cap cas han estat obstacle per implantar millores, més aviat tot el contrari, complementen les nostres idees que, en molts casos, havien estat detectades ja per ells com a necessitat i tenien projectes relacionats en marxa. És un partner que s’implica en els projectes de l’empresa i en el qual es pot confiar.

INICIAR SESSIÓ