- COMPLEMENTS -

ResiPlus® Business Intelligence

Sense necessitat de realitzar tasques administratives addicionals, ResiPlus® Business Intelligence facilita el tractament, l’anàlisi i la consolidació de les dades que es recullin al centre.

ResiPlus® combina i compara, entre d’altres, dades clíniques, personals, socials i econòmiques del negoci. Podrà crear escenaris, establir objectius, controlar resultats i obtenir informes que l’ajudaran a prendre decisions amb més facilitat.

La interfície del programari, dissenyada íntegrament amb gràfics i alertes, li ofereix un accés immediat als indicadors clau.

Els panells de control s’organitzen per àrees, que contenen els indicadors i les alertes configurats. Entre altres dades, podrà conèixer:

Panells d’atenció sanitària

Nombre de queixes relacionades amb aquest procés respecte al total de queixes del centre

Nombre de caigudes respecte al nombre de persones amb risc de caiguda

Nombre d’úlceres per pressió originades en el centre respecte a la població de risc

Percentatge de correlació entre la prescripció i l’administració de tractaments

Compliment dels plans de seguiment

ResiPlus® Business Intelligence

INICIAR SESSIÓ