- COMPLEMENTOS -

ResiPlus® Regles

Amb aquest complement, ResiPlus® es converteix en el millor aliat contra els descuits i els oblits causats pel factor humà. Podrà establir regles i condicions sobre la cura dels pacients i assegurar-se que el personal sanitari les compleixi correctament.

Una eina indispensable per optimitzar el temps dedicat al control. Una alternativa per anticipar possibles canvis en l’evolució dels usuaris. Amb Con R+ Re podrà:

  • Controlar:
  • Si s’ha realitzat o no un control, activitat, valoració, escala o informe.
  • Si un resident compleix amb uns registres i condicions determinats.
  • Si, transcorregut un determinat període de temps, s’ha realitzat una tasca.

A més, podrà crear grups de treball i filtres que agiliten la cerca i la introducció de controls i activitats.

INICIAR SESSIÓ