Jornada: Digitalització ResidencialEns trobem en l’era de la digitalització, del maneig ràpid i intuïtiu de les dades i el sector sociosanitari no pot ser aliè a aquesta tendència. És per això que les empreses tecnològiques hem de dotar de mitjans al personal dels centres, tant auxiliars com a directius, perquè la introducció i gestió de la informació sigui el més eficient i segura possible.

D’altra banda, la interacció entre sistemes és fonamental. De manera individual ja aporten molt valor, però de forma integrada es potencia la seva funcionalitat. Integració és la paraula clau.

Beneficis de la digitalització
Quins beneficis podrem obtenir de la digitalització?
Qualitat i Seguretat .Major qualitat assistencial, millora de la imatge corporativa, eliminació d’errors de transcripció…
Integració. Integrar els sistemes assistencials per aconseguir els beneficis de la feina en comú d’aquests.
Eficiència. Augmentarem l’eficiència reduint els costos i millorant la gestió de centre.
AGENDA – DIMECRES 4 DE MARÇ DE 2020
10:00-10:30 Recepció d’assistents i cafè.
10:30-11:00 Introducció de l’esdeveniment i empreses participants
11:00-12:30 Demostració de integracions de el sector residencial on veurem com es comuniquen sistemes com:
Paciente enfermera.
Control de accesos.
ResiPlus®.
Sistemes de telemedicina dissenyats per al sector residencia
12:30 Finalització de l’esdeveniment amb un vi d’honor
Localització: Sala Picasso · Av. Portal de l’Àngel, 36, 08002 – Barcelona
Esperem poder veure’ls a Barcelona.
INICIAR SESSIÓ