Contingut:
Informació i seguiment de possibles residents/usuaris.
Prescriptors i Institucions.
Presupostos.
Altes.
Estadístiques i Llistats associats.

Cas pràctic:
Donar d’alta possibles residents/usuaris en cartera comercial.
Enviar presupost, registrar visita i seguiient.
Passar a resident o a baixa.
Obtenir estadístiques per origen d’ ingressos i per motius de no ingrés.

Destinataris:
Professionals que realitzen tasques de captació.

ID del seminari web: 813-764-907

RESERVAR PLAÇA

VEURE TOTS