Contingut:
Configurar escales utiltizant el disenyador d’escalas propies.
Asignar permisos.
Llistados associats.

Cas pràctic:
Configurar una escala pròpia amb diferents tipus de preguntes, respostes, resultat i valoració.

Destinataris:
Equipo Tècnic i responsable configuració ResiPlus.

ID del seminari web: 668-453-723

RESERVAR PLAÇA

VEURE TOTS