Contingut:
Bloquejos i restriccions.
Camps obligatoris.
Configuració de l’aplicació (selecció de camps tractament, formularis, escales relacions per defecte).
Formularis opcionals (Caigudes, úlceres, dietes…)

Cas pràctic:
Configurarem com obligatori que tots els usuaris que ingressin al centre pertanyin almenys a un grup i que si estada igual a pernocta, tinguin assignada habitació.
Activarem el formulari ampliat de caigudes i configurarem les columnes del tractament.

Destinataris:
Responsable Configuració ResiPlus, Qualitat.

ID del seminari web: 917-177-419

RESERVAR PLAÇA

VEURE TOTS