Contingut:
Registre individual.
Registre grupal.
Creació de Registres Propis.
Llistats associats.

Cas pràctic:
Crear i modificar registres propis associats a un resident.
Registrar per grup les ingestes de líquids del día.
Crear un control propi, registrar i afegir a un grup de control.

Destinataris:
Infermeria, Supervisores i Auxiliars.

ID del seminari web: 163-963-923

RESERVAR PLAÇA

VEURE TOTS