Contingut:
Utilitzar l’ Assistent de Regles per a crear Regles d’ Ús Habitual.

Cas pràctic:
Crear les regles més comunes que permeten supervisar i controlar el que ocorre al centre.

Destinataris:
Director, Responsable de Qualitat i Coordinador.

ID del seminari web: 151-328-747

RESERVAR PLAÇA

VEURE TOTS