Contingut:
Introducció d’incidències de manteniment.

Cas pràctic:
Circuit complet d’una labor de manteniment.

Destinataris:
Supervisors i Manteniment.

ID del seminari web: 113-692-507

RESERVAR PLAÇA

VEURE TOTS