Contingut:
Crear un Pla d’Atenció Individual i realitzar el seguiment.

Cas pràctic:
Crear un PAI incloent Necessitats, Objectius i Accions.
Realitzar el seguiment del pla, revisant la consecució d’objectius.

Destinataris:
Fisioterapeutes, Animadores, Terapeutes, Educadors i tots aquells professionals que participen a la creació de PAI’s.

ID del seminari web: 659-275-411

RESERVAR PLAÇA

VEURE TOTS