Contingut:
Partint d’una configuració prèia del Pla de Cures, traslladar als plans dels residents las tasques de cuidats per al seu posterior registre.

Cas pràctic:
Planificar cuidts als residents a través de grups de planificació.
Registra la realització de les tasques de cuidats, indicant presència o absència en activitas, incidències amb els controls, etc.

Destinataris:
Tècnics i cuidadors que realitzen activitats o controls i ompliguen els registres relacionats.

ID del seminari web: 667-173-587

RESERVAR PLAÇA

VEURE TOTS