Contingut:
Partint d’una configuració prèvia del Pla de Cuidats, traslladar als plans dels residents les tasques de cuidats per al seu posterior registre.

Cas pràctic:
Planificar cuidats als residents de forma individual i a través de grups de planificació.
Registra la realització de les tasques de cuidats, indicant presència o absència en activitats, incidències als controls, etc.

Destinataris:
Tècnics i cuidadors que realitzen activitats o cuidats i emplenen els registres relacionats.

ID del seminari web: 727-238-667

RESERVAR PLAÇA

VEURE TOTS