Contingut:
Creació d’activitats/tallers com a tasques de cuidats.
Planificació individual per usuari del centre.
Registrar la presència, absència o cancelació de les activitats planificades.

Cas pràctic:
Crear un taller i planificar su periodicitat i asisgnar als residents que els corresponga.
Registrar presència i absència, obtindre llistats de participació i incidències.

Destinataris:
Fisioterapeutes, Animadores, Terapeutes, Educadors i tots aquells professionals que realitzen Activitats o Tallers.

ID del seminari web: 548-217-539

RESERVAR PLAÇA

VEURE TOTS