Contingut:
Creació i planificació de cuidats.
Registrar la realització i resultat de les tasques de cuidats.

Cas pràctic:
Crearem un tipus de cuidat procedent d’un control.
Planificar el tipus i subtipus de cuidat de forma individual, planificar el tipus de cuidat de forma grupal.
Desvincular el grup de planificació i donar-lo de baixa. Consultar tasques a realitzar i registre de les tasques realitzades.

Destinataris:
Personal tècnic. Coordinadors i supervisors.

ID del seminari web: 678-493-099

RESERVAR PLAÇA

VEURE TOTS