Contingut:
Visió global de l’àrea de Qualitat: Incidències, Enquestes i Suggeriments.

Cas pràctic:
Configurar una enquesta de satisfacció o qüestionari personalitzat.

Destinataris:
Responsables d’Àrea, Caps d’Equip i Directors.

ID del seminari web: 705-848-819

RESERVAR PLAÇA

VEURE TOTS