Contingut:
Enquestes de Satisfacció.
Gestió d’Incidències.
Llistats i informes que podem utilitzar en la memòria anual.
Documentació i procediments.

Cas pràctic:
Crear una enquesta de satifacció.
Carregar incidències i controlar la seva evolució.

Destinataris:
Qualitat i Direcció.

ID del seminari web: 760-494-203

RESERVAR PLAÇA

VEURE TOTS