Contingut:
Repàs als registres habituals del personal auxiliar: seguiments, controls, etc.

Cas pràctic:
Configurarem controls propis d’auxiliars i realitzarem registres individuals, grupals i seguiments en versió tàctil.

Destinataris:
Auxiliars i supervisors.

ID del seminari web: 197-272-211

RESERVAR PLAÇA

VEURE TOTS