Contingut:
Utilitzar l’Assistent de Regles per a crear Regles d’Ús Habitual.

Cas pràctic:
Crear les regles més comuns que permeten supervisar i controlar el que ocorre al centre.

Destinataris:
Director, Responsable de Qualitat i Coordinador.

ID del seminari web: 817-836-307

RESERVAR PLAÇA

VEURE TOTS