Contingut:
Utilitzar l’Assistent de Regles per a crear Regles d’Ús Habitual.

Cas pràctic:
Crear les regles més comunes que permeten supervisar i controlar el que succeir en el centre.

Destinataris:
Director, Responsable de Qualitat, Coordinador.

ID del seminari web: 189-418-427

RESERVAR PLAÇA

VEURE TOTS