Contingut:
Mostrarem cóm realitzar els registres de l’àrea sanitària a través de ResiPlus® TA

Cas pràctic:
Acutalitzar i consultar patologies i antecedents, alèrgies i pla farmacològic.
Registrar controls d’infermeria i seguiments.
Realitzar comunicats i peticions a altres professionales, consultar alertes, cuidats programats i preferències de residents.

Destinataris:
Àrea sanitària: metge i infermeria.

ID del seminari web: 665-753-371

RESERVAR PLAÇA

VEURE TOTS