Contingut:
Descobrirem com gestionar el manteniment de nostre centre des de ResiPlus.

Cas pràctic:
Crearemos una ordre de treball, gestionarem les tasques i registrarem les accions que se duguen a terme.

Destinataris:
Personal de Manteniment.

ID del seminari web: 165-840-251

RESERVAR PLAÇA

VEURE TOTS