Contingut:
Pot ResiPlus avisar-me quan un resident no té al menys un control de pes al mes?
Cóm puc assegurar-me de que tots els PAI’s se realitzen dins dels terminis exigits?

Cas pràctic:
Crear utilitzant l’ ASSISTENT una regla que informe als supervisors/coordinadors que existeixen residents que no tenen registre de pesos ingressats en ResiPlus al darrer mes.
Configurar una notificació que alerte al passar per la fitxa/expedient de l’usuari que el seu PAI se troba vençut o fora de data de revaluació.

Destinataris:
Director, Responsable de Qualitat, Coordinador.

ID del seminari web: 896-952-947

RESERVAR PLAÇA

VEURE TOTS