INTEGRACIONS

Existeix un programari que faci tot el que necessiti? I que ho faci bé? ResiPlus®; una solució global que integra amb tot el que pugui necessitar.

Aprofiti al màxim els seus dispositius i aplicacions específiques, treballi amb tot l’equip de forma centralitzada i optimitzi els temps i la inversió realitzada. El nostre sistema s’integra amb els principals proveïdors del sector, permetent que la informació flueixi entre diferents solucions.

telemonitorització

Integra ResiPlus® amb la seva aplicació TMC Nurse, que permet la presa de constants vitals del resident a temps real i la seva disponibilitat per part de personal de centre per a la seva posterior avaluació. Permet controlar tensió, saturació i temperatura a l’opció bàsica, integrant bascula, glucòmetre, espiròmetre i ECG com a opcional.

 

telemedcare.com/

Realitzar telemonitorització de la salut de residents directament des de ResiPlus®, prevenir i detectar crisi amb Intel·ligència artificial.

Amb Predictassistance, usant polseres o pegats de sensors mèdics que porta el resident, mesuri temperatura, saturació oxigen, tensió, hidratació i altres constants de forma automàtica, i accedeixi a les dades directament i automàticament des deResiPlus®. També permet detectar canvis posturals nocturns, o caigudes.

 

predictassistance.com

medicació

Integració de Residències, Geriàtrics, Centres de Dia, .. amb els seus pacients, tractaments, posologies i particularitats que s’han de tractar des del Servei de Farmàcia que dispensa la medicació i el material sanitari. Altes-Baixes, ingressos hospitalaris, gestió de receptes i copagaments. Integració amb APP per a control de medicació dispensada i Canvis en els tractaments. Mòdul d’atenció farmacèutica i seguiment farmacoterapèutic de cada pacient.

 

robotfarmacia.es

Integra ResiPlus® amb l’oficina de farmàcia per a la gestió de tractaments. Canvis de medicació integrats amb la farmàcia per a la seva validació i posterior preparació de la medicació personalitzada. Missatgeria interna i generació de comandes entre el centre i la farmàcia. Validació de preses, permetent tancar el cicle del medicament i garantint una traçabilitat integral.

 

ti-medi.com

sistema de trucades

Gerió IP s’integra amb  ResiPlus® relacionant a els residents, dades generals, habitació i llit, considerant els moviments de places i trasllats temporals.

S’integra amb el mòdul de cures i tasques d’infermeria o auxiliars, mitjançant el mòdul  ResiPlus® Tablet.

Gerió IP s’integra amb  ResiPlus®, amb sistemes d’avisos sense fil, buscapersones, Telèfons intel·ligents, Tablets, pantalles LED i displays LCD.

Gerió IP permet la Integració dels esdeveniments de trucades a infermeria, rondes d’auxiliars, alarmes mèdiques, intervencions a les habitacions, zones comunes, etc.

Permet la Integració de personal de centre, accessos identificats i identificació d’assistències.

Integració IP amb sistemes de vídeo, vídeo-vigilància, ràdio, telefonia, interfonia i megafonia.

 

gerion.info/

Integració amb ResiPlus®, plaça i canvis d’habitació. Avisos dels timbres d’habitacions i banys. Rondes i observacions de cada resident. Registres d’alertes i atencions.

 

pulsayvoy.com

Integra ResiPlus® amb totes les seves solucions: sistema pacient infermera, control d’errants, localització, gestió de bugaderies i controls d’accés i presència. L’abast de la integració és el següent: Importació de la informació dels residents (alta-baixes, informació personal, assignació i canvis d’habitacions, informació de persones de contacte), importació de la informació dels treballadors (altes / baixes, informació personal, grups de treballadors), importació de les habitacions i llits registrades, sincronització automàtica amb el planificador de cures (importació i exportació de l’activitat planificada), exportació de tota l’activitat no programada (controls propis i seguiments) i exportació a Resiplus de tota la informació de les alarmes i alertes de les seves diferents solucions formant part de l’expedient de cada resident.

 

ibernex.es

els sistemes de trucada assistencial, sensors de presència en llit, control d’accessos, presència, errants i traçabilitat tèxtil per a evitar pèrdues de roba. Importació automàtica de la informació de residents alta, baixes, estat, inventari, canvis d’habitacions; informació de treballadors altes, baixes, modificacions, informació personal, perfils, grups, estructura del centre, places. Sincronització automàtica del pla de cures, registre de controls realitzats en la Tauleta, mesuraments de constants, informació de trucades. La solució de bugaderia facilita la gestió d’informació de residents, reassignació de places, inventari personal de peces. El sistema evita pèrdues de la roba, redueix conflictes, ajuda a trobar roba perduda, i optimitzar el treball dedicat a la classificació i lliurament de les peces.

 

mediciphealth.com

Integra ResiPlus® amb el seu sistema CALES, sincronitza residents, dades generals, habitacions. Permet registrar cures planificats, seguiments i tasques de manteniment.

 

isecosistemas.es

Integra amb ResiPlus® Tablet donant accés directe a la nostra aplicació. Es pot accedir a residents amb les seves dades generals de contacte, controls, seguiments, tractament, patologies, activitats, cures programats i tota aquella funcionalitat que es vagi incorporant a ResiPlus® Tablet.

buscatel.es

Integra ResiPlus® amb Systevo Call Ackermann, facilitant la gestió de les activitats assistencials directament a l’habitació de l’resident, afavorint la documentació de les tasques, reduint desplaçaments i minimitzant errors.
Permet la sincronització bidireccional automàtica amb el planificador de tasques. Mitjançant el terminal tàctil Systevo Touch IP de l’habitació, el personal s’identifica mitjançant targeta RFID o PIN-Code, obtenint accés a les activitats planificades per al resident i avaluant si està autoritzat per a realitzar-les.
Registre d’activitats i introducció de paràmetres del resident (temperatura, etc …) directament al terminal d’habitació. També permet afegir altres activitats no planificades. La informació introduïda es sincronitza i registra automàticament en ResiPlus®, juntament amb la identificació del cuidador que realitza l’activitat.

 

ackermann-clino.com

Integració amb ResiPlus®, Residents, alta-baixes, assignació i canvi d’habitacions. Registres i controls d’auxiliars i infermeria.

 

alcadelectronics.com

Integra ResiPlus® amb sistema pacient infermeria. Sincronitza Residents, alta-baixes, habitacions. Registre d’alarmes d’habitacions i relació d’accions efectuades per personal de centre.

 

gerdisman.es (en construcció)

administració pública

Integra ResiPlus® amb la prescripció electrònica d’Osakidetza (Presbide®). Disposar d’una història farmacoterapèutica revisada i actualitzada que millora la seguretat del pacient. Obtenir un llistat complet dels medicaments que està prenent el pacient, dosi i pauta. Tenir en compte les al·lèrgies, intoleràncies o efectes adversos. Consultar i descarregar el full de tractament actiu. Utilitzar ajudes a la prescripció, valorar si existeixen interaccions.

Enllaç amb la Plataforma de Gestió de Dades de Centres de Serveis Socials de la Junta d’Andalusia.

Enllaç amb el Sistema Sanitari de Salut de la Generalitat de Catalunya.

ENLLAÇ COMPTABLE

Fitxers XDiario i XSubCtas (Contaplus). Compatible amb SAGE. Consultar versions.
Estructura fitxer Logic Win. Adaptable amb aplicacions de SAGE.

Fitxer SUENLACE.DAT (Format 4). Compatible amb Wolters Kluwer. Consultar versions.

altres integracions

Integra amb ResiPlus® alta i baixa de Residents amb els seus corresponents dietes, permetent obtenir:

Calibratge nutricional i gestió de preus de productes, plats i menús.

Gestió de la documentació nutricional per a compliment de la normativa de seguretat i higiene alimentària.

Gestió alimentària de cuina per a la generació de comandes d’elaboració i control d’historial dietètic de el resident.

Valoració nutricional i identificació de residents vulnerables

Consulta tècnica en biblioteca nutricional.

 

edasnut.es

Traçabilitat de tèxtil. Integra amb ResiPlus® l’alta i baixa de residents, així com els canvis d’habitació. Laundry ID evita les pèrdues de la roba, ajuda a trobar roba perduda, evita errors en els canvis d’habitació i millora la qualitat del servei de la bugaderia fins i tot amb personal de nova contractació. Laundry ID també afavoreix la inclusió laboral de persones amb discapacitat.

 

institutorobotica.org

telemonitorització

Integra ResiPlus® amb la seva aplicació TMC Nurse, que permet la presa de constants vitals de l’resident a temps real i la seva disponibilitat per part de personal de centre per a la seva posterior avaluació. Permet controlar tensió, saturació i temperatura a l’opció bàsica, integrant bascula, glucòmetre, espiròmetre i ECG com a opcional.

 

telemedcare.com/

Realitzar telemonitorització de la salut de residents directament des ResiPlus®, prevenir i detectar crisi amb Intel·ligència artificial.

Amb Predictassistance, usant polseres o pegats de sensors mèdics que porta el resident, mesuri temperatura, saturació oxigen, tensió, hidratació i altres constants de forma automàtica, i accedeixi a les dades directament i automàticament des ResiPlus®. També permet detectar canvis posturals nocturns, o caigudes.

 

predictassistance.com

medicació

Integració de Residències, Geriàtrics, Centres de Dia, .. amb els seus pacients, tractaments, posologies i particularitats que s’han de tractar des del Servei de Farmàcia que dispensa la medicació i el material sanitari. Altes-Baixes, ingressos hospitalaris, gestió de receptes i copagaments. Integració amb APP per a control de medicació dispensada i Canvis en els tractaments. Mòdul d’atenció farmacèutica i seguiment farmacoterapèutic de cada pacient.

 

robotfarmacia.es

Integra ResiPlus® amb l’oficina de farmàcia per a la gestió de tractaments. Canvis de medicació integrats amb la farmàcia per a la seva validació i posterior preparació de la medicació personalitzada. Missatgeria interna i generació de comandes entre el centre i la farmàcia. Validació de preses, permetent tancar el cicle de l’medicament i garantint una traçabilitat integral.

 

ti-medi.com

sistema de trucades

Gerió IP s’integra amb  ResiPlus® relacionant a els residents, dades generals, habitació i Llit, Considerant Els moviments de places i trasllats temporals.

S’integra amb el Mòdul de cures i Tasques d’infermeria o AUXILIARS, mitjançant el Mòdul  ResiPlus® Tablet.

Gerió IP s’integra amb  ResiPlus®, amb sistemes d’avisos sense fil, buscapersones, Telèfons intel·ligents, Tablets, pantalles LED i displays LCD.

Gerió IP Përmet la Integració dels esdeveniments de trucades a infermeria, rondes d’AUXILIARS, alarmes mèdiques, intervencions a les habitacions, zones comunes, etc.

Përmet la Integració de personal de centre, accessos identificats i identificació d’assistències.

Integració IP amb sistemes de vídeo, vídeo-vigilància, ràdio, telefonia, interfonia i megafonia.

 

gerion.info/

Integra ResiPlus® amb el seu sistema CALES, sincronitza residents, dades generals, habitacions. Permet registrar cures planificats, seguiments i tasques de manteniment.

 

isecosistemas.es

Integració amb ResiPlus®, plaça i canvis d’habitació. Avisos dels timbres d’habitacions i banys. Rondes i observacions de cada resident. Registres d’alertes i atencions.

 

pulsayvoy.com

Integra amb ResiPlus® Tablet donant accés directe a la nostra aplicació. Es pot accedir a residents amb les seves dades generals de contacte, controls, seguiments, tractament, patologies, activitats, cures programats i tota aquella funcionalitat que es vagi incorporant a ResiPlus® Tablet.

buscatel.es

Integra ResiPlus® amb Systevo Call Ackermann, facilitant la gestió de les activitats assistencials directament a l’habitació de l’resident, afavorint la documentació de les tasques, reduint desplaçaments i minimitzant errors.
Permet la sincronització bidireccional automàtica amb el planificador de tasques. Mitjançant el terminal tàctil Systevo Touch IP de l’habitació, el personal s’identifica mitjançant targeta RFID o PIN-Code, obtenint accés a les activitats planificades per al resident i avaluant si està autoritzat per a realitzar-les.
Registre d’activitats i introducció de paràmetres de l’resident (temperatura, etc …) directament al terminal d’habitació. També permet afegir altres activitats no planificades. La informació introduïda es sincronitza i registra automàticament en ResiPlus®, juntament amb la identificació de l’cuidador que realitza l’activitat.

 

ackermann-clino.com

Integra ResiPlus® amb totes les seves solucions: sistema pacient infermera, control d’errants, localització, gestió de bugaderies i controls d’accés i presència. L’abast de la integració és el següent: Importació de la informació dels residents (alta-baixes, informació personal, assignació i canvis d’habitacions, informació de persones de contacte), importació de la informació dels treballadors (altes / baixes, informació personal, grups de treballadors), importació de les habitacions i llits registrades, sincronització automàtica amb el planificador de cures (importació i exportació de l’activitat planificada), exportació de tota l’activitat no programada (controls propis i seguiments) i exportació a Resiplus de tota la informació de les alarmes i alertes de les seves diferents solucions formant part de l’expedient de cada resident.

 

ibernex.es

Integració amb ResiPlus®, Residents, alta-baixes, assignació i canvi d’habitacions. Registres i controls d’auxiliars i infermeria.

 

alcadelectronics.com

Integració de Residents, altes-baixes, plaça i canvis d’habitació.

Registres planificats.

Registres no programats, afegint registres com les alarmes de trucada infermera, rondes nocturnes i tots els registres propis configurats als residents, registrant el treballador que l’ha realitzat.

Enllaç dels residents vinculat a l’inventari de la bugaderia i els noms i càrrecs dels treballadors.

 

mediciphealth.com

Integra ResiPlus® amb sistema pacient infermeria. Sincronitza Residents, alta-baixes, habitacions. Registre d’alarmes d’habitacions i relació d’accions efectuades per personal de centre.

 

gerdisman.es (en construcció)

administració pública

Integra ResiPlus® amb la prescripció electrònica d’Osakidetza (Presbide®). Disposar d’una història farmacoterapèutica revisada i actualitzada que millora la seguretat de l’pacient. Obtenir un llistat complet dels medicaments que està prenent el pacient, dosi i pauta. Tenir en compte les al·lèrgies, intoleràncies o efectes adversos. Consultar i descarregar el full de tractament actiu. Utilitzar ajudes a la prescripció, valorar si existeixen interaccions.

Integra ResiPlus® amb la prescripció electrònica d’Osakidetza (Presbide®). Disposar d’una història farmacoterapèutica revisada i actualitzada que millora la seguretat de l’pacient. Obtenir un llistat complet dels medicaments que està prenent el pacient, dosi i pauta. Tenir en compte les al·lèrgies, intoleràncies o efectes adversos. Consultar i descarregar el full de tractament actiu. Utilitzar ajudes a la prescripció, valorar si existeixen interaccions.

Enllaç amb el Sistema Sanitari de Salut de la Generalitat de Catalunya.

ENLLAÇ COMPTABLE

Fitxers XDiario i XSubCtas (Contaplus). Compatible amb SAGE. Consultar versions.
Estructura fitxer Logic Win. Adaptable amb aplicacions de SAGE.

Fitxer SUENLACE.DAT (Format 4). Compatible amb Wolters Kluwer. Consultar versions.

altres integracions

Integra amb ResiPlus® alta i baixa de Residents amb els seus corresponents dietes, permetent obtenir:

Calibratge nutricional i gestió de preus de productes, plats i menús.

Gestió de la documentació nutricional per a compliment de la normativa de seguretat i higiene alimentària.

Gestió alimentària de cuina per a la generació de comandes d’elaboració i control d’historial dietètic de el resident.

Valoració nutricional i identificació de residents vulnerables

Consulta tècnica en biblioteca nutricional.

 

edasnut.es

Traçabilitat de tèxtil. Integra amb ResiPlus® l’alta i baixa de residents, així com els canvis d’habitació. Laundry ID evita les pèrdues de la roba, ajuda a trobar roba perduda, evita errors en els canvis d’habitació i millora la qualitat del servei de la bugaderia fins i tot amb personal de nova contractació. Laundry ID també afavoreix la inclusió laboral de persones amb discapacitat.

 

institutorobotica.org