Integracions

Existeix un programari que faci tot el que necessiti? i que ho faci bé? ResiPlus®; una solució global que integra amb tot el que pugui precisar.

Aprofiti al màxim els seus dispositius i aplicacions específiques, treballe amb tot l’equip de forma centralitzada i optimitzi els temps i la inversió realitzada. El nostre sistema integra amb els principals proveïdors del sector, permetent que la informació flueixi entre diferents solucions.

SISTEMA D'AVISOS

 • BUSCATEL

  Integra amb ResiPlus® Tauleta donant accés directe a la nostra aplicació. Es pot accedir a residents amb les seves dades generals de contacte, controls, seguiments, tractament, patologies, activitats, cures programades i tota aquella funcionalitat que es vagi incorporant a ResiPlus® Tauleta.

  buscatel.es

 • IBERNEX – HELPNEX

  Integra ResiPlus® amb totes les seves solucions: sistema pacient infermera, control d’errants, localització, gestió de bugaderies i controls d’accés i presència. L’abast de la integració és el següent: Importació de la informació dels residents (alta-baixes, informació personal, assignació i canvis d’habitacions, informació de persones de contacte), importació de la informació dels treballadors (altes/baixes, informació personal, grups de treballadors), importació de les habitacions i llits registrats, sincronització automàtica amb el planificador de cures (importació i exportació de l’activitat planificada), exportació de tota l’activitat no programada (controls propis i seguiments) i exportació a ResiPlus de tota la informació de les alarmes i alertes de les seves diferents solucions formant part de l’expedient de cada resident.

  ibernex.es

 • ISECO-CALAS

  Integra ResiPlus® amb el seu sistema CALES, sincronitza Residents, dades generals, habitacions. Permet registrar cures planificades, seguiments i tasques de manteniment.

  isecosistemas.es

 • MEDICIP HEALTH

  Integració de Residents, altes-baixes, plaça i canvis d’habitació.

  Registres planificats.

  Integració dels treballadors amb el seu perfil. Tasques relatives a manteniment, neteja, etc.

  Registres no programats, afegint registres com les alarmes d’avís a infermera, rondes nocturnes i tots els registres propis configurats als residents, registrant el treballador que l’ha realitzat.

  Enllaç dels residents vinculat a l’inventari de la bugaderia i els noms i càrrecs dels treballadors.

  mediciphealth.com

 • ALCAD

  Integració amb ResiPlus®, Residents, alta-baixes, assignació i canvi d’habitacions. Registres i controls d’auxiliars i infermeria.

  alcadelectronics.com

 • PULSAYVOY

  Integració amb ResiPlus®, plaça i canvis d’habitació. Avisos dels timbres d’habitacions i banys. Rondes i observacions de cada resident. Registres d’alertes i atencions.

  pulsayvoy.com

 • GERDISMAN

  Integra ResiPlus® amb sistema pacient infermeria. Sincronitza Residents, alta-baixes, habitacions. Registre d’alarmes d’habitacions i relació d’accions efectuades per personal del centre.

  gerdisman.es (en construcció)

MEDICACIÓ

 • AUTOMATIZACIÓN FARMACÉUTICA

  Integració de Residències, Geriàtrics, Centres de Dia,.. amb els seus pacients, tractaments, posologies i particularitats que han de ser tractades des del Servei de Farmàcia que dispensa la medicació i el material sanitari. Altes-Baixes, ingressos hospitalaris, gestió de receptes i copagaments. Integració amb APP per a control de medicació dispensada i Canvis en els tractaments. Mòdul d’atenció farmacèutica i seguiment farmacoterapèutic de cada pacient.

  robotfarmacia.es

 • TI-MEDI

  Integra ResiPlus® amb l’oficina de farmàcia per a la gestió de tractaments. Canvis de medicació integrats amb la farmàcia per a la seva validació i posterior preparació de la medicació personalitzada. Missatgeria interna i generació de comandes entre el centre i la farmàcia. Validació de preses, permetent tancar el cicle del medicament i garantint una traçabilitat integral.

  ti-medi.com

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 • PRESBIDE

  Integra ResiPlus® amb la prescripció electrònica de Osakidetza (Presbide®). Disposar d’una història farmacoterapèutica revisada i actualitzada que millora la seguretat del pacient. Obtenir un llistat complet dels medicaments que està prenent el pacient, dosi i pauta. Tenir en compte les al·lèrgies, intoleràncies o efectes adversos. Consultar i descarregar la fulla de tractament actiu. Utilitzar ajudes a la prescripció, valorar si existeixen interaccions.

 • COVID-19

  Enllaç amb la Plataforma de Gestió de Dades de Centres de Serveis Socials de la Junta d’Andalusia.

 • COVID-19

  Enllaç amb el Sistema Sanitari de Salut de la Generalitat de Catalunya

ENLLAÇ COMPTABLE

 • SAGE

  Fitxers XDiario i XSubCtas (Contaplus). Compatible amb SAGE. Consultar versions.
  Estructura fitxer Logic Win. Adaptable amb aplicacions de SAGE.

 • WOLTERS

  Fitxer SUENLACE.DAT (Format 4). Compatible amb Wolters Kluwer. Consultar versions.

TELE MONITORATGE

  Per a sol·licitar més informació, si us plau, enviï la petició a comercial@addinformatica.com

   

  INICIAR SESSIÓ