Integracions

Existeix un programari que faci tot el que necessiti? i que ho faci bé? ResiPlus®; una solució global que integra amb tot el que pugui precisar.

Aprofiti al màxim els seus dispositius i aplicacions específiques, treballe amb tot l’equip de forma centralitzada i optimitzi els temps i la inversió realitzada. El nostre sistema integra amb els principals proveïdors del sector, permetent que la informació flueixi entre diferents solucions.

TELE MONITORATGE

 • TELEMEDCARE – TMC NURSE

  Integra ResiPlus® amb la seva aplicació TMC Nurse, que permet la presa de constants vitals del resident en temps real i la seva disponibilitat per part del personal del centre per a la seva posterior avaluació. Permet controlar tensió, saturació i temperatura en l’opció bàsica, integrant bàscula, glucòmetre, espiròmetre i ECG com a opcional.

  telemedcare.com/

 • PREDICTASSISTANCE

  Realitzar tele monitoratge de la salut de residents directament des de ResiPlus®, prevenir i detectar crisis amb Intel·ligència artificial.

  Amb Predictassistance, usant polseres o sensors mèdics que porta el resident, registre temperatura, saturació oxigen, tensió, hidratació i altres constants de manera automàtica, i accedeixi a les dades directament i automàticament des de ResiPlus®. També permet detectar canvis posturals nocturns, o caigudes.

  predictassistance.com

MEDICACIÓ

 • AUTOMATIZACIÓN FARMACÉUTICA

  Integració de Residències, Geriàtrics, Centres de Dia,.. amb els seus pacients, tractaments, posologies i particularitats que han de ser tractades des del Servei de Farmàcia que dispensa la medicació i el material sanitari. Altes-Baixes, ingressos hospitalaris, gestió de receptes i copagaments. Integració amb APP per a control de medicació dispensada i Canvis en els tractaments. Mòdul d’atenció farmacèutica i seguiment farmacoterapèutic de cada pacient.

  robotfarmacia.es

 • TI-MEDI

  Integra ResiPlus® amb l’oficina de farmàcia per a la gestió de tractaments. Canvis de medicació integrats amb la farmàcia per a la seva validació i posterior preparació de la medicació personalitzada. Missatgeria interna i generació de comandes entre el centre i la farmàcia. Validació de preses, permetent tancar el cicle del medicament i garantint una traçabilitat integral.

  ti-medi.com

SISTEMA D'AVISOS

 • Honeywell

  Integra ResiPlus® amb Systevo Call Ackermann, facilitant la gestió de les activitats assistencials directament a l’habitació del resident, afavorint la documentació de les tasques, reduint desplaçaments i minimitzant errors.

  Permet la sincronització bidireccional automàtica amb el planificador de tasques. Mitjançant el terminal tàctil Systevo Touch IP de l’habitació, el personal s’identifica mitjançant targeta RFID o PIN-Code, obtenint accés a les activitats planificades per al resident i avaluant si està autoritzat per a realitzar-les.

  Registre d’activitats i introducció de paràmetres del resident (temperatura, etc…) directament en el terminal d’habitació. També permet afegir altres activitats no planificades. La informació introduïda es sincronitza i registra automàticament en ResiPlus®, juntament amb la identificació del cuidador que realitza l’activitat.

  https://www.ackermann-clino.com

 • GERIÓN IP

  Gerión IP s’integra amb ResiPlus® relacionant els residents, dades generals, habitació i llit, considerant els moviments de places i trasllats temporals.

  S’integra amb el mòdul de cures i tasques d’infermeria o auxiliars, a través del mòdul ResiPlus® Tauleta.

  Gerión IP s’integra amb ResiPlus®, amb sistemes d’avisos sense fils, cercapersones, telèfons intel·ligents, Tauletes, pantalles LED i displays LCD.

  Gerión IP permet la integració dels esdeveniments d’alertes a infermeria, rondes d’auxiliars, alarmes mèdiques, intervencions a les habitacions, zones comunes, etc.

  Permet la integració de personal del centre, accessos identificats i identificació d’assistències.

  Integració IP amb sistemes de vídeo, vídeo-vigilància, ràdio, telefonia, interfonia i megafonia.

  gerion.info/

 • BUSCATEL

  Integra amb ResiPlus® Tauleta donant accés directe a la nostra aplicació. Es pot accedir a residents amb les seves dades generals de contacte, controls, seguiments, tractament, patologies, activitats, cures programades i tota aquella funcionalitat que es vagi incorporant a ResiPlus® Tauleta.

  buscatel.es

 • IBERNEX – HELPNEX

  Integra ResiPlus® amb totes les seves solucions: sistema pacient infermera, control d’errants, localització, gestió de bugaderies i controls d’accés i presència. L’abast de la integració és el següent: Importació de la informació dels residents (alta-baixes, informació personal, assignació i canvis d’habitacions, informació de persones de contacte), importació de la informació dels treballadors (altes/baixes, informació personal, grups de treballadors), importació de les habitacions i llits registrats, sincronització automàtica amb el planificador de cures (importació i exportació de l’activitat planificada), exportació de tota l’activitat no programada (controls propis i seguiments) i exportació a ResiPlus de tota la informació de les alarmes i alertes de les seves diferents solucions formant part de l’expedient de cada resident.

  ibernex.es

 • ISECO-CALAS

  Integra ResiPlus® amb el seu sistema CALES, sincronitza Residents, dades generals, habitacions. Permet registrar cures planificades, seguiments i tasques de manteniment.

  isecosistemas.es

 • MEDICIP HEALTH

  Integració de Residents, altes-baixes, plaça i canvis d’habitació.

  Registres planificats.

  Integració dels treballadors amb el seu perfil. Tasques relatives a manteniment, neteja, etc.

  Registres no programats, afegint registres com les alarmes d’avís a infermera, rondes nocturnes i tots els registres propis configurats als residents, registrant el treballador que l’ha realitzat.

  Enllaç dels residents vinculat a l’inventari de la bugaderia i els noms i càrrecs dels treballadors.

  mediciphealth.com

 • ALCAD

  Integració amb ResiPlus®, Residents, alta-baixes, assignació i canvi d’habitacions. Registres i controls d’auxiliars i infermeria.

  alcadelectronics.com

 • PULSAYVOY

  Integració amb ResiPlus®, plaça i canvis d’habitació. Avisos dels timbres d’habitacions i banys. Rondes i observacions de cada resident. Registres d’alertes i atencions.

  pulsayvoy.com

 • GERDISMAN

  Integra ResiPlus® amb sistema pacient infermeria. Sincronitza Residents, alta-baixes, habitacions. Registre d’alarmes d’habitacions i relació d’accions efectuades per personal del centre.

  gerdisman.es (en construcció)

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 • PRESBIDE

  Integra ResiPlus® amb la prescripció electrònica de Osakidetza (Presbide®). Disposar d’una història farmacoterapèutica revisada i actualitzada que millora la seguretat del pacient. Obtenir un llistat complet dels medicaments que està prenent el pacient, dosi i pauta. Tenir en compte les al·lèrgies, intoleràncies o efectes adversos. Consultar i descarregar la fulla de tractament actiu. Utilitzar ajudes a la prescripció, valorar si existeixen interaccions.

 • COVID-19

  Enllaç amb la Plataforma de Gestió de Dades de Centres de Serveis Socials de la Junta d’Andalusia.

 • COVID-19

  Enllaç amb el Sistema Sanitari de Salut de la Generalitat de Catalunya

ENLLAÇ COMPTABLE

 • SAGE

  Fitxers XDiario i XSubCtas (Contaplus). Compatible amb SAGE. Consultar versions.
  Estructura fitxer Logic Win. Adaptable amb aplicacions de SAGE.

 • WOLTERS

  Fitxer SUENLACE.DAT (Format 4). Compatible amb Wolters Kluwer. Consultar versions.

ALTRES INTEGRACIONS

 • Laundry ID

  Traçabilitat de tèxtil. Integra amb ResiPlus® l’alta i baixa de residents, així com els canvis d’habitació. Laundry ID evita les pèrdues de la roba, ajuda a trobar roba perduda, evita errors en els canvis d’habitació i millora la qualitat del servei de la bugaderia fins i tot amb personal de nova contractació. Laundry ID també afavoreix la inclusió laboral de persones amb discapacitat.

  institutorobotica.org

 • EDASNUT – NUTRIPLANNER

  Integra amb ResiPlus® alta i baixa de Residents amb les seves corresponents dietes, permetent obtenir:

  Calibratge nutricional i gestió de preus de productes, plats i menús.

  Gestió de la documentació nutricional per a compliment de la normativa de seguretat i higiene alimentària.

  Gestió alimentària de cuina per a la generació de comandes d’elaboració i control d’historial dietètic del resident.

  Valoració nutricional i identificació de residents vulnerables

  Consulta tècnica en biblioteca nutricional.

  edasnut.es

Per a sol·licitar més informació, si us plau, enviï la petició a comercial@addinformatica.com

 

INICIAR SESSIÓ