EDASNUT – NUTRIPLANNERIntegra amb ResiPlus® alta i baixa de Residents amb les seves corresponents dietes, permetent obtenir:

Calibratge nutricional i gestió de preus de productes, plats i menús.

Gestió de la documentació nutricional per a compliment de la normativa de seguretat i higiene alimentària.

Gestió alimentària de cuina per a la generació de comandes d’elaboració i control d’historial dietètic del resident.

Valoració nutricional i identificació de residents vulnerables.

Consulta tècnica en biblioteca nutricional.

edasnut.es

INICIAR SESSIÓ