IBERNEX – HELPNEXIntegra ResiPlus amb totes les seves solucions: sistema pacient infermera, control d’errants, localització, gestió de bugaderies i controls d’accés i presència. L’abast de la integració és el següent: Importació de la informació dels residents (alta-baixes, informació personal, assignació i canvis d’habitacions, informació de persones de contacte), importació de la informació dels treballadors (altes/baixes, informació personal, grups de treballadors), importació de les habitacions i llits registrats, sincronització automàtica amb el planificador de cures (importació i exportació de l’activitat planificada), exportació de tota l’activitat no programada (controls propis i seguiments) i exportació a ResiPlus de tota la informació de les alarmes i alertes de les seves diferents solucions formant part de l’expedient de cada resident.

ibernex.es

INICIAR SESSIÓ