ISECO-CALASIntegra ResiPlus® amb el seu sistema CALES, sincronitza Residents, dades generals, habitacions. Permet registrar cures planificades, seguiments i tasques de manteniment.

isecosistemas.es

INICIAR SESSIÓ