MEDICIP HEALTHIntegració de Residents, altes-baixes, plaça i canvis d’habitació.

Registres planificats.

Integració dels treballadors amb el seu perfil. Tasques relatives a manteniment, neteja, etc.

Registres no programats, afegint registres com les alarmes d’avís a infermera, rondes nocturnes i tots els registres propis configurats als residents, registrant el treballador que l’ha realitzat.

Enllaç dels residents vinculat a l’inventari de la bugaderia i els noms i càrrecs dels treballadors.

mediciphealth.com

INICIAR SESSIÓ