PRESBIDEIntegra ResiPlus amb la prescripció electrònica de Osakidetza (Presbide®). Disposar d’una història farmacoterapèutica revisada i actualitzada que millora la seguretat del pacient. Obtenir un llistat complet dels medicaments que està prenent el pacient, dosi i pauta. Tenir en compte les al·lèrgies, intoleràncies o efectes adversos. Consultar i descarregar la fulla de tractament actiu. Utilitzar ajudes a la prescripció, valorar si existeixen interaccions.

INICIAR SESSIÓ