ADD Informàtica dóna un pas més. Qui vota decideix… nou enfocament per a prioritzar millores…Actualment, som més de 950 centres i contem un equip de desenvolupament que inverteix 25.000 hores anuals a millorar ResiPlus®. Sabem que la seva opinió és la que compte, us hem escoltat i après de vosaltres en els últims deu anys. Per això, des de ADD Informàtica volem incrementar i facilitar la participació dels centres per a decidir entre tots que millores són les més importants per al sector i quines han de sortir primer.

Volem donar un pas més en la nostra relació, estar més prop de vosaltres i fer les coses més senzilles i eficients, per a això hem establert una llista amb les millores més sol·licitades, és possible votar, opinar sobre cada millora i intervenir en el propi desenvolupament. Ja som el 30% del sector de la dependència, els vostres vots ens interessen a tots, són el criteri correcte.

Per a obtenir més informació us podeu dirigir al següent compte: feedback@addinformatica.com.

INICIAR SESSIÓ