Cada 10 d’octubre se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental


El lema de l'any 2021 és: Atenció de salut mental per a tots

Des de l’any 1992, cada 10 d’octubre es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental , amb l’objectiu d’establir i promoure la igualtat entre salut mental i salut física. Aquest dia busca sensibilitzar la societat sobre els problemes mentals , impulsar accions que millorin l’atenció d’aquestes persones i batallar contra l’estigmatització que pateixen els pacients d’aquesta malaltia.

El Dia Mundial de la Salut Mental se celebra a més de 100 països, una efemèride impulsada per la Federació Mundial per a la Salut Mental i l’Organització Mundial de la Salut per donar-li major visibilitat a aquest trastorn greu que pateixen milions de persones a tot el món , i crear estratègies més eficaces per tractar o curar la malaltia.

Lema 2021: Atenció de salut mental per a tots

El Dia Mundial de la Salut Mental se centra a promoure l’atenció de salut mental per a tothom. L’any 2021 es busca conscienciar de la importància que té la inversió en salut mental en tots els països, sent una de les àrees més descuidades de la salut pública. Segons pronòstics actuals, els problemes de salut mental seran una de les principals causes de discapacitat al planeta l’any 2030.

Segons xifres oficials , les nacions utilitzen menys de el 2% dels seus pressupostos sanitaris en salut mental, i més de el 85% de pacients amb algun trastorn no reben tractament i estan desatesos, especialment en països de baixos i mitjans ingressos .

I tot això abans de la Covid-19 , ja que les conseqüències de la pandèmia representen una crisi global greu , perquè ha afectat la salut de les persones, la seva dinàmica familiar, els seus objectius personals, la seva estabilitat econòmica, el seu rol laboral … Que requereixen accions urgents.

Des de les organitzacions mundials que vetllen per la salut mental de les persones exigeixen major inversió , ja que la situació actualment ha empitjorat: no hi ha serveis de salut pública de qualitat, s’han suspès cites i també tractaments. Cal mesurar l’impacte que ha tingut el coronavirus en aquesta àrea.

Què és la salut mental?

Segons dades aportades per l’OMS, més de 450.000.000 de persones pateixen d’una malaltia mental o de conducta, és a dir, són persones que no tenen salut mental, no tenen un estat de benestar a través de el qual poden reconèixer les seves habilitats, treballar de forma fructífera i productiva, capaços de manejar l’estrès de la vida diària i el treball.

La salut mental és una característica de benestar d’una persona , de la mateixa manera que cuidem la nostra salut física, hem de prestar atenció i atendre si pensem que tenim algun problema.Patir d’un problema de salut mental no és culpa de la persona , és una combinació de factors com l’entorn on viu, les experiències laborals o personals, i els components genètics. Amb atenció i suport, els pacients amb trastorns mentals es poden curar i portar una vida normal com qualsevol altra, tenir una vida plena.

Prop d'un 1.000.000 de persones se suïciden cada any al món

–       Xifres dels problemes de salut mental a Espanya

Les xifres dels problemes de salut mental a Espanya són preocupants: 1 de cada 4 persones tenen o tindran algun trastorn mental durant la seva vida. Més de el 6% de la població pateix d’ansietat i depressió, especialment les dones. Més de 1.000.000 de persones de la població adulta, entre el 2,5% i el 3%, té un trastorn mental greu.

Entre altres dades dels detalls de la salut mental a Espanya , assenyalen que més de 7.000.000 dels joves espanyols, entre 15 i 29 anys, han tingut un problema de salut mental. I les tasques d’atenció i cura al pacient les realitzen amics, familiars, és a dir, cuidadors informals.

Un percentatge bastant alarmant, més de la meitat de les persones que pateixen de trastorn mentals, no rep un tractament adequat , o pitjor encara, no té cap ajuda professional. Entre les causes hi ha els problemes familiars, dificultat en l’ocupació o no tenen, problemes econòmics, entre altres factors.

–       La salut mental en el context de la pandèmia pel Covid-19

Molt abans de la pandèmia pel Covid-19, les persones patien de trastorns de salut mental; ansietat, depressió o altres. No obstant això, els individus van experimentar noves condicions que van posar en perill la seva salut mental i es va evidenciar la precarietat i poca importància que els sistemes sanitaris li aporten a aquesta àrea.

La pandèmia va provocar canvis dràstics en els hàbits diaris de les persones: el distanciament social, la prohibició de sortir a llocs públics, la manca de contacte físic amb familiars, els canvis en la metodologia de treball … Van ser el generador de trastorns en la salut mental de milions de persones.

Per això, és essencial promoure i donar suport al benestar mental de les persones , que es constitueixi com un element essencial en els plans de recuperació dels sistemes de salut, que incloguin aquesta àrea, que es desenvolupin polítiques per promoure i protegir el benestar mental de tots.  

Recomanacions per millorar els serveis de salut mental

A continuació presentarem algunes recomanacions per millorar els serveis de salut mental en un país:

1. Incloure els serveis de salut mental com essencials

Una recomanació clau és incloure els serveis de salut mental com a serveis essencials , és a dir, que encara que hagi confinament o altres mesures estrictes, es busquin formes per a què les cites i tractaments no es cancel·lin. Es poden adoptar mètodes com la telemedicina, activar les línies d’atenció telefònica, formació als proveïdors de salut, entre d’altres.

2. Desenvolupar serveis de salut mental comunitaris

Enfocar els esforços en la integració dels serveis de salut mental amb l’atenció sanitària en general, especialment per a les poblacions vulnerables.

3. Un finançament de la salut mental adequada

Actualment, els serveis de salut mental no compten amb un finançament adequat, és una àrea que no té les prioritats que altres si tenen en el sistema de salut. És hora de adonar-se que els problemes mentals són bastant greus i que estan afectant a moltíssimes persones que necessiten ser tractades de manera responsable i efectiva.

4. Protegir els Drets Humans de les persones amb problemes mentals

Els problemes de salut mental encara segueixen sent vistos com un estigma, d’alguna cosa que no s’ha de parlar, i els pacients en molts casos no són tractats amb dignitat. El més convenient és que rebin suport d’hora, tractament adequat i deixar de veure aquestes malalties com un tabú.

Una de cada quatre famílies té almenys un membre afectat per una malaltia mental

Què fem per celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental?

En ADD Informàtica ens prenem molt seriosament la salut mental de les persones i ho celebrem oferint el millor servei per a les residències de gent gran, centres de dia, centres de diversitat funcional i centres ocupacionals. El programari especialitzat ResiPlus® és una eina que permet la gestió integral dels centres de forma àgil, efectiva i senzilla.

INICIAR SESSIÓ