Dia Mundial de Presa de Consciència de l’Abús i Maltractament a la Vellesa


El Dia mundial de presa de consciència de l'abús i el maltractament a la vellesa es promou una cultura de l'envelliment actiu i saludable

Cada 15 de juny se celebra el Dia Mundial de Presa de Consciència de l’Abús i Maltractament a la Vellesa, declarat per laOrganització de les Nacions Unides (ONU) . L’ objectiu és convidar la població en general a reflexionar sobre els problemes de salut, físics i mentals, que es poden generar a un adult més gran com a conseqüència d’accions productores de dany o angoixa i fins i tot que pertorbin la confiança.

Segons xifres de l’ONU, aproximadament 1 de cada 6 persones més grans de 60 anys van patir algun tipus d’abús a les comunitats l’any 2017. «Les persones d’edat tenen els mateixos drets a la vida i la salut que totes les altres» , va dir el secretari general de l’ONU, Antonio Guterres.

El Dia Mundial de Presa de Consciència de l’Abús i Maltractament a la Vellesa, busca que disminueixin els casos d’ exclusió i discriminació social que pateixen les persones grans. La pandèmia mundial del Covid-19 ha posat en evidència el prejudici que existeix cap als individus majors de 60 anys .

Què és el maltractament a la gent gran?

L’ONU explica que el maltractament a la gent gran es basa en actes únics o repetits que causen algun tipus de dany o patiment a un individu de la tercera edat. També inclou certes mesures apropiades perquè aquestes situacions s’evitin.

El maltractament a la gent gran pot adoptar diverses maneres: físic, psíquic, emocional, sexual, etc., fins a l’abús de confiança en aspectes econòmics. Així mateix, els casos de negligència cap als adults majors de manera intencionada o no.

Dades i xifres del maltractament a la gent gran

L’any 2020, 1 de cada 6 persones més grans de 60 anys van patir algun tipus d’abús en entorns comunitaris, aproximadament, segons dades i xifres de l’ONU. També detallen que les taxes de maltractament a persones grans són altes en institucions com ara residències de gent gran i centres d’atenció de llarga durada; i que van augmentar amb la pandèmia del Covid-19.

Com evitar el maltractament a la gent gran?

El maltractament a la gent gran es pot evitar . Vegem a continuació algunes recomanacions per crear entorns lliures d’abús cap als nostres avis :

– Principalment, cal promoure una cultura d’envelliment actiu i saludable com l’ ONU s’ha proposat amb el projecte de l’any 2020: la Dècada de l’Envelliment Saludable 2021-2030, que vol mantenir el benestar i el funcionament a la vellesa.

– Eradicar la percepció que alguns tenen de les persones grans que creen estereotips i prejudicis.

– Fomentar la inclusió social de les persones més grans de 60 anys dins de les comunitats on viuen. Buscar la seva opinió i inserció en la presa de decisions de la societat.

– Crear equips capacitats i sensibilitzats sobre el maltractament a la gent gran, que sigui capaç d’identificar casos d’abusos físics o mentals a un longeu; que duguin a terme un servei de salut que previngui, atengui i canalitzi les diverses situacions que se li presentin.

– Crear campanyes a nivell nacional i internacional sobre la conscienciació i la sensibilització sobre el maltractament i l’abús a persones grans, que promoguin la participació de totes les generacions de la societat i de tots els estrats socials.

– Millorar els serveis que brinden atenció jurídica i legal als adults grans que han estat víctimes de maltractaments i abusos.

– És molt important capacitar els ciutadans que es dediquen a cuidar persones grans , que facin estratègies de cura familiar i ajudin a disminuir l’estrès en els seus pacients.

Donar pensions dignes a la gent gran , enfortir aquest sistema per assignar els recursos que necessiten per viure bé.

Protecció i cura dels nostres adults grans

La protecció i cura dels nostres adults grans ha de ser una prioritat al món. L’ONU ha donat xifres sobre el nombre de persones de 60 anys o més que existiran entre els anys 2019 i 2030 al planeta. Es preveu que augmenti en un 38%, superant en nombre els joves a nivell mundial.

El creixement de la població de persones grans serà més ràpid i més gran en països en vies de desenvolupament, per la qual cosa serà clau implementar projectes i estratègies per brindar-los més atenció i cobrir totes les seves necessitats. És d’importància indiscutible, tant a nivell moral com social, evitar el maltractament a la gent gran . És essencial una resposta a tot el món.

A molts països del món, el maltractament a la gent gran passa inadvertit . Fins fa poc temps, aquesta situació no es feia pública, era presa com una realitat privada, era un tema tabú. No obstant això, actualment l’abús a la gent gran és reconegut com un problema de salut pública i social.

El maltractament a la gent gran es considera un problema de drets humans i salut pública

ADD Informàtica contribueix a la presa de consciència de l’abús i el maltractament a la vellesa

A ADD Informaticacontribuïm a la presa de consciència de l’abús i maltractament a la vellesa . Treballem per garantir la construcció de societats que defensin els drets de la gent gran, que és un tema prioritari per a nosaltres.

En aquest Dia Mundial de Presa de Consciència de l’Abús i Maltractament a la Vellesa, a ADD Informatica recordem la importància de dur a terme mesures necessàries per acabar amb aquest problema en totes les seves formes. Avui i sempre hem de promoure accions perquè hi hagi un envelliment saludable en els més de mil milions de persones en etapa de vellesa que hi ha al món.

INICIAR SESSIÓ