El 21 de maig es celebra el Dia Mundial de la Diversitat Cultural


El respecte a la diversitat cultural és essencial per a la construcció d'un món en pau

El 21 de maig se celebra el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament, declarat per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 2002.

Té com a objectiu promoure la conscientització sobre la importància del diàleg intercultural , la diversitat i la inclusió. També cerca combatre els estereotips i que les persones de diferents cultures s’entenguin millor i cooperin entre si.

Els governs, legislacions , societat civil, comunitats, professionals de la cultura, entre d’ altres, es mobilitzen per promoure i impulsar la cultura en totes les formes i la diversitat. És a dir, el patrimoni material i immaterial, les indústries creatives i els béns i serveis.

Què és la diversitat cultural?

La diversitat cultural es pot apreciar a través de diferents manifestacions, com les creences religioses, les tradicions, el llenguatge, la música, l’art, el treball… Gairebé qualsevol activitat humana, ja que tot allò que fan les persones reflecteixen la seva cultura com a comunitat , societat i nació.

La diversitat cultural són aquelles característiques que ens fan particulars, enriqueixen la vida espiritual, afectiva, moral i fins i tot intel·lectual. I va més enllà, contribueix a la disminució de la pobresa, a més de ser la força necessària per assolir un desenvolupament social, econòmic i cultural.

La diversitat cultural es manifesta a través dels grups i les societats que componen la humanitat, de forma original i plural de les identitats. Pel que és vital reconèixer-la i consolidar-la per assegurar el desenvolupament de les generacions presents i de les futures.

Per què és important la diversitat cultural?

El dia de la diversitat cultural serveix per reflexionar sobre els seus valors i aprendre a viure tots junts. És considerada de fonamental i imprescindible per a l’ésser humà , com ho pot ser la diversitat biològica, com assenyala la UNESCO.

A més de ser un patrimoni comú que té totes les persones del planeta , que junts han de reconèixer i consolidar.

El Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament serveix per reconèixer que hi ha societats diversificades . En aquests espais, allò ideal és conviure, intercanviar, participar i garantir el pluralisme.

La diversitat cultural és considerada part crucial del patrimoni dels països, per a que existeixi una convivència i interacció amb respecte i en harmonia entre diverses cultures.

En què consisteix la Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural?

A la Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural es determinen 12 articles relacionats a aquest dret universal de tots els éssers humans.

S’hi explica que la diversitat cultural s’expressa de diferents maneres a través del temps i l’espai.

Els 12 articles de la Declaració Universal de la Unesco sobre la Diversitat Cultural són :

1.    La diversitat cultural és patrimoni comú de la humanitat

El primer article assenyala que la diversitat cultural és patrimoni cultural de la humanitat , per tant, cal cuidar-ho i preservar-ho.

2.    De la diversitat cultural al pluralisme cultural

La diversitat cultural és pluralisme , es compon de moltes cultures, creences religioses, tradicions i tots aquells elements que fan única una societat.

3.    La diversitat cultural, factor de desenvolupament

També la diversitat cultural és un factor fonamental de desenvolupament de les nacions, disminueix la pobresa i enriqueix els pobles.

4.    Els drets humans garanteixen la diversitat cultural

Els drets humans i la diversitat cultural estan intrínsecament relacionats. Tots dos elements són essencials per a les persones.

5.    Els drets culturals afavoreixen la diversitat cultural

Els governs, organitzacions, legislacions i tots aquells que són part de treballar per garantir els drets de les persones , també han d’enfocar els seus objectius a l’àmbit cultural, ja que és un marc propici per a la diversitat cultural de les diferents ciutats.

6.    Diversitat cultural accessible a tothom

La diversitat cultural ha de ser accessible a tots els éssers humans , no només a un grup, sinó que tothom es vegi embolicat en el desenvolupament integral d’una nació.

7.    El patrimoni cultural és font de creativitat

El patrimoni cultural és sinònim de la creativitat, originalitat i innovació de la societat. És la millor forma d’expressió d’una comunitat i conèixer com són.

8.    Els béns i serveis culturals diferents

Els béns i serveis culturals són únics i són mercaderies diferents de les altres. És necessari preservar i consolidar les manifestacions culturals dels grups de persones d’una nació.

9.    Les polítiques culturals són catalitzadores de la creativitat

Les polítiques culturals de les nacions han de ser catalitzadores de la creativitat d’una ciutat, és a dir, ser part i intervenir en el progrés i el desenvolupament.

10. Reforçar les capacitats de creació i difusió a escala mundial

Els governs també tenen la feina de reforçar les capacitats de creació i de difusió a escala mundial . No abandonar aquestes manifestacions i que amb el temps es perdin.

11. Forjar relacions de col·laboració entre el sector públic, el sector privat i la societat civil

La diversitat cultural inclou tothom, per això s’han de forjar relacions de col·laboració entre el sector públic, el sector privat i la societat civil.

12. La funció de la UNESCO

La UNESCO té com a compromís promoure la integració dels principis esmentats anteriorment. Ha de ser un exemple per als estats, els organismes internacionals, la societat civil i els sectors privats.

La UNESCO té com a objectiu facilitar i organitzar un pla d’acció perquè tots ho duguin a terme.

El diàleg i l'entesa a través de la diversitat cultural és el camí per al desenvolupament de les nacions

A ADD Informàtica celebrem el Dia Mundial de la Diversitat Cultural

A ADD Informàticacelebrem el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament.

Des de la nostra organització promovem i impulsem que es compleixi aquest dret universal per a tots els éssers humans del planeta.

Posem el nostre granet de sorra per ajudar a la societat, ResiPlus® , facilita la feina als grans professionals que formen part de centres de reinserció social, centres de menors, centres de gent gran, centres de diversitat funcional, centres ocupacionals , entre d’altres.

Treballar junts i units, tot és més fàcil!

INICIAR SESSIÓ