La vida després del centre d´acollida


Els centres d'acollida ofereixen eines a les persones per continuar amb la seva vida.

La vida després del centre d’acollida continua , els adolescents, joves i adults poden seguir el seu camí i ser autònoms i independents. Aquests centres assumeixen la responsabilitat de la protecció de persones vulnerables de manera temporal, i satisfan les necessitats socials, afectives i biològiques.

Els centres d’acollida també brinden les eines necessàries perquè recuperin el seu entorn social per seguir amb la vida, les activitats diàries i amb la formació acadèmica. Són una peça fonamental a la societat.

Característiques d´un centre d´acollida

Un centre d´acollida és un establiment públic o privat que brinda allotjament, assistència social, manutenció i altres serveis. Les persones que necessiten aquestes instal·lacions no tenen mitjans econòmics que els permetin cobrir els seus requeriments bàsics, i en alguns casos, també els de la seva família.

Un centre d’acollida és una solució temporal, no són espais dissenyats perquè una persona es quedi permanentment, al contrari, estan destinats perquè visquin una temporada i després es puguin reintegrar novament a la comunitat, de forma social, cultural i econòmica.

Quins serveis ofereix un centre d’acollida?

Entre els serveis que ofereix un centre d’acollida hi ha l’allotjament i la manutenció. A més de formació educativa, atenció sanitària, es fan les gestions necessàries per rebre ayudes econòmics.

També, la impartició de diversos cursos per aprendre un ofici nou i tenir la possibilitat de trobar ocupació, assessorament per entrar al mercat laboral, i també activitats de lleure que són molt importants per al procés dintegració social.

Com és la vida després del centre d’acollida

Les persones que passen per un centre d’acollida , en general, han viscut moments difícils, infàncies problemàtiques i inestabilitat familiar, que ha tingut com a conseqüència dificultats per aconseguir inserir-se en la societat. Quan un individu entra en un centre de menors, passa per una experiència traumàtica , té sentiments d’incertesa i por de no saber què vindrà després. No obstant això, és una de les millors opcions poder comptar amb aquest sistema de protecció.

La sortida del centre d´acollida

La sortida del centre d’acollida es pot convertir en un moment d’estrès i ple d’incertesa per a les persones, tenen molts dubtes i interrogants. Tot i que tenen ganes de sortir del centre de menors, ja que han de prendre decisions importants sobre el seu futur, han de buscar alternatives viables per donar resposta a les seves necessitats.

Atribut alt Imatge: Els centres d’acollida ofereixen diversos programes de formació acadèmica.

Programes de formació i inserció laboral als centres d’acollida

Els centres d’acollida ofereixen nombrosos programes de formació acadèmica i d’inserció laboral que són claus per a la reintegració a la societat de les persones que han passat un llarg període als centres de menors.

Els programes dels centres d’acollida tenen com a objectiu central brindar un aprenentatge educatiu-terapèutic , que s’adapta a les necessitats de cada persona i es respecti tot el procés d’evolució perquè es puguin recuperar, reforçar-ne els valors, rescatar els diferents hàbits, tot allò que per diverses raons s’ha vist interromput.

Entre les activitats que tenen els programes hi ha una escola de família, grups de suport, aules de treball, tallers per millorar l’autoestima , la intel·ligència emocional, a més de tallers d’informàtica i d’altres àrees.

Entre els programes establerts pels centres d’acolliments destaquem:

–       Programa per reforçar l’aprenentatge escolar

Als centres d’acollida hi ha programes per reforçar l’aprenentatge escolar per desenvolupar les competències que enfortiran els coneixements a una edat primerenca.

–       L’educació en valors

Als centres d’acollida també hi ha l’educació en valors, són programes de sensibilització i conscienciació social. En aquest apartat es fan projectes pedagògics per lluitar contra el fracàs escolar i incrementar els valors.

–       Programa d’autonomia personal

Els programes d’autonomia personal consisteixen en la preparació de les persones a través d’un treball educatiu, reben un suport integral que els beneficia en el desenvolupament i garanteix l’ autonomia personal , per preparar-los en la seva futura emancipació i la seva vida independent.

Aquests programes tenen com a objectiu que els menors aprenguin a prendre les seves pròpies decisions i desenvolupar-se sols a la vida. I, el que és més important, que assumeixin les seves responsabilitats a nivell personal, social i laboral.

–       Formació prelaboral

La formació prelaboral és un dels elements essencials per poder reinserir-se a la societat amb èxit. En aquest programa els menors reben tallers a les diferents àrees com ara castellà, matemàtica… Els brinden un reforç educatiu, a més d’hàbits saludables, programes d’autonomia, entre d’altres.

–       Atenció davant de problemes de bullying

També hi ha programes per prevenir, detectar i intervenir en situacions d’assetjament. S’ensenyen les millors maneres per enfrontar aquests inconvenients.

–       Atenció psicològica

Els centres d’acollida disposen de programes que presten atenció psicològica . Brinden suport psicoterapèutic a través d’avaluació i diagnòstic, a més de tractaments terapèutics amb sessions pautades.

Els centres d'acollida ofereixen diversos programes de formació acadèmica.

ResiPlus® per a la gestió integral a Centres de Menors

A ADD Informàticahem adquirit grans coneixements i experiència al sector de la dependència. Per això hem volgut seguir expandint-nos en la gestió integral a Centres de Menors, desenvolupant una versió de ResiPlus®. És un programari compatible i funcional que creix gràcies a les aportacions de directius i professionals del sector.

ResiPlus® Centres de Menors és fàcil de fer servir, flexible i molt segur. Els nostres professionals cuiden cada detall perquè es compleixin tots els requisits LOPD i normatives sectorials : assegurem la confidencialitat de les dades , la gestió d’ expedient de cada nen/a de forma eficaç , i molt més.

INICIAR SESSIÓ