Tot el que cal saber sobre l’autisme


L'autisme és una afecció relacionada amb el desenvolupament del cervell

L’ índex de persones amb autisme als diferents països del món és força alt. I també és elevada la manca de comprensió per part dels ciutadans, les famílies, la societat i les institucions, que porta grans conseqüències per a l’individu que pateix aquest trastorn generalitzat del desenvolupament.

Encara actualment, a la societat en general ens falta molt que aprendre sobre els trastorns de l’espectre autista (TEA) , les seves causes, tractament i com afecta la persona i tots els que l’envolten. Un dels principals obstacles que ha impedit l’avenç per al seu diagnòstic i forma d’actuar ha estat la discriminació i l’estigmatització .

A continuació, t’explicarem tot el que necessites saber sobre l’autisme.

Què és l’autisme?

El trastorn de l’espectre autista (TEA) és un patiment que afecta aproximadament 1 de cada 100 menors, segons l’ONU. Es tracta d´un grup d´afeccions diferents i estan relacionades amb el desenvolupament del cervell. Afecta principalment la manera com un individu percep i socialitza amb altres persones, generant problemes en la comunicació i interacció social.

La paraula «espectre» fa referència a l’ampli ventall d’afeccions i símptomes que té aquest patiment i la seva gravetat. Estudis han demostrat que tenen més incidència en nens que en nenes, és un trastorn neurobiològic que durarà al llarg de tota la seva existència.

Causes de l’autisme

Les causes de l’autisme encara estan per dilucidar, però sí que és clar que es neix amb autisme. Coneguem algunes de les causes que han estat estudiades per experts:

  • El nen presenta deficiències i anormalitats cognitives, pot existir una base neurològica.
  • En els processos bioquímics bàsics s’ha analitzat un excés de secreció de serotonina a les plaquetes dels pacients amb autisme.
  • Algunes malalties, com la rubèola a la mare durant l’embaràs, esclerosi tuberculosa, encefalitis, síndrome de X fràgil o Fenilcetonúria.
  • S’han realitzat estudis sobre toxines ambientals, com ara pesticides i metalls pesants com el mercuri, en el cas de les persones més sensibles a aquest tipus de toxines.

Tipus d’autisme

Pel que fa als tipus d’autisme , actualment es poden distingir d’acord amb la funció de la seva gravetat i de les habilitats que afecten els nens. Hi ha 5 grans tipus i els pacients s’ubiquen a qualsevol punt de l’espectre:

–       Autisme

És un patiment que s’inicia generalment en els primers tres anys de vida d’una persona. Generalment, són els pares els que s’adonen del comportament diferent del seu fill, com ara una escassa comunicació verbal, un nen poc sociable, solitari i no mostra interès per identificar colors o objectes, o cridar l’atenció dels progenitors.

–       Síndrome de Rett

La Síndrome de Rett és un tipus d’autisme que es manifesta principalment en nenes i és de caràcter regressiu. Els pacients amb aquest trastorn pateixen un procés degeneratiu i progressiu del sistema nerviós. Entre els seus símptomes hi ha les alteracions en la comunicació, motricitat i cognició al voltant dels 2 anys.

–       Síndrome d’Asperger

La Síndrome d’Asperger és un dels tipus d’autisme més difícils, ja que és més complex de diagnosticar perquè les persones afectades no manifesten cap discapacitat intel·lectual o tret físic per poder-lo identificar. Els individus amb asperger tenen dèficit en habilitats socials i el comportament, cosa que els dificulta la seva integració social i laboral.

–       Síndrome de Heller

La síndrome de Heller apareix generalment als 2 anys. Afecta les àrees de llenguatge, motricitat i funció social, i té un caràcter regressiu i sobtat.

–       Trastorn Generalitzat del Desenvolupament no especificat

El Trastorn Generalitzat del Desenvolupament no especificat és un diagnòstic que es fa servir quan els casos es presenten amb símptomes molt heterogenis i és complicat ubicar el trastorn en un dels tipus esmentats anteriorment.

Símptomes de l’autisme

Alguns nens amb TEA poden començar a presentar símptomes a la primera infància, com a menor contacte visual, no respondre quan els truquen pel seu nom i mostrar-se indiferents davant dels seus pares o les persones encarregades de cuidar-los.

Altres menors amb autisme poden manifestar senyals més tard i desenvolupar-se normalment en els primers anys de vida. De cop i volta es converteixen en persones introvertides o agressives i van perdent habilitats del llenguatge que ja havien adquirit.

Alguns nens amb autisme tenen problemes d’aprenentatge, mentre que altres poden tenir signes d’intel·ligència inferior, normal o alta. En conclusió, cada menor presenta una combinació única de símptomes .

Diagnòstic de l’autisme

L’ American Academy of Pediatrics (AAP) recomana fer una prova per detectar TEA a un menor quan té entre 18 i 24 mesos. Com més aviat sigui diagnosticat amb autisme, el nen pot començar com més aviat millor un programa d’intervenció per obtenir millors resultats a llarg termini.

Les característiques d’un nen amb autisme es poden detectar a la primera infància, però aquest patiment no es diagnosticarà fins molt després. És un diagnòstic clínic, a través de l’ observació del comportament , a més d’entrevistes amb pares i familiars.

El diagnòstic d’una persona amb autisme en general es fa a l’adolescència o quan inicia l’escola . Durant aquest període es pot observar millor les seves dificultats per relacionar-se amb altres. En nivells més lleus de TEA, es diagnostica a l’adultesa.

Tractament de l’autisme

El tractament de l’autisme actualment busca reduir els símptomes que interfereixen en el funcionament diari i en la qualitat de vida del pacient. Cada individu amb TEA presenta necessitats, fortaleses i desafiaments únics i els plans de tractament s’hi han d’adaptar.

Hem de treballar pel dret de les persones amb autisme i que participin plenament a la societat

Com ajuda ResiPlus® a l’autisme?

A ADD Informàtica ajudem a promoure el benestar físic, mental, emocional i a millorar la qualitat de vida de les persones diagnosticades amb autisme.

A més, disposem d’innovadors programes i eines tecnològiques de gestió, com ResiPlus®, per facilitar el dia a dia als centres d’ajuda per a persones amb aquest tipus de patiment.

Voleu optimitzar els processos i enfocar el temps en tasques més importants del vostre centre? Sol·licita’ns informació sense compromís.

INICIAR SESSIÓ