- PROGRAMARI GESTIÓ RESIDÈNCIA DE GENT GRAN ESTÀNDAR-

ResiPlus® Estándar integra, en una sola eina, la complexa gestió de les àrees de treball que conformen una residència de gent gran. Una eina senzilla, útil i intuïtiva que augmenta la productivitat i l’eficàcia dels professionals.
Gràcies al programa de formació contínua que inclou, l’equip interdisciplinari pot adquirir els coneixements necessaris per mantenir un equilibri perfecte entre el temps dedicat a emplenar registres i la qualitat de l’atenció prestada.

CONFIGURACIONS DISPONIBLES

ESTÀNDAR BÀSIC ESENCIAL

+

COMPLEMENTS
PROCÉS D'IMPLEMENTACIÓ

ÀREA MÈDICA

 • Preingrés i valoració.
 • Valoracions configurables.
 • Patologies, al·lèrgies, antecedents, dietes.
 • Pla farmacològic.
 • Historial mèdic: seguiment, escales, analítiques.
 • Plans de cures.
 • Reunions interdisciplinàries, plans d’atenció.
 • Ordres mèdiques. Subjeccions.

ÀREA D'INFERMERIA

 • Valoració i pla d’atenció. Escales.
 • Valoracions configurables.
 • Historial d’infermeria: seguiment, controls, incidències.
 • Registre d’administració de fàrmacs.
 • Reunions interdisciplinàries, plans de cures.
 • Ordres i peticions.

PERSONAL TÈCNIC

 • Valoració i pla d’atenció. Escales.
 • Valoracions configurables.
 • Historial social, DSM IV.
 • Plans de cures, organització i registre d’activitats.
 • Història de Vida (ACP)
 • Reunions interdisciplinàries, plans d’atenció.
 • Seguiments i comunicats.

ÀREA D'ATENCIÓ DIRECTA

 • Plans de cures. Seguiment i control de les tasques assignades.
 • Registres: cures, controls, fàrmacs.
 • Evolutius, incidències i peticions.
 • Informes.

ÀREA DE PERSONAL

 • Dades personals i laborals.
 • Contactes, adreces i currículums.
 • Uniformes, material assignat.
 • Cursos de formació.
 • Voluntaris.

ÀREA ECONÒMICA

 • Facturació (estada, altres serveis).
 • Cobraments (rebuts, trameses, devolucions).
 • Caixa (centre i residents).
 • Entitats, liquidacions i concerts.
 • Enllaç comptable.

ÀREA DE FARMÀCIA

 • Comandes i inventari.
 • Gestió de receptes i comandes pendents.
 • Incidències d’inventari, preparació i administració.
 • Enllaç amb sistemes automatitzats d’embalatge o empaquetatge de medicació.

RECEPCIÓ

 • Registre d’assistència d’usuaris.
 • Registre de visites.
 • Control d’entrades i sortides de residents.
 • Etiquetes, missatgeria i correu electrònic.
 • Incidències.
 • Agendes i cites d’especialistes.

ÀREA COMERCIAL

 • Contactes comercials i seguiment.
 • Agendes comercials.
 • Institucions i prescriptors.
 • Pressupostos, informes i documents.
 • Llistats i estadístiques.

QUALITAT

 • Suggeriments i reclamacions.
 • Enquestes de satisfacció.
 • Indicadors, llistats i estadístiques.
 • Gestió d’incidències.
 • Polítiques, protocols i procediments.

MAGATZEMS

 • Gestió de compres: comandes, albarans i factures.
 • Ofertes, promocions i descomptes.
 • Control d’inventaris.
 • Incidències i disconformitats.

PROVEÏDORS

 • Dades generals, contactes i serveis.
 • Criteris d’alta i certificacions.
 • Factures, serveis i gestió de pagaments.
 • Acords comercials i descomptes.
 • Llistats.

CONFIG./SEGURETAT

 • Multicentre. Multiempresa.
 • LOPD i registre d’accés.
 • Control de claus i venciments.
 • Personalització de permisos i accessos per usuari.
 • Personalització de camps desplegables, camps obligatoris i processos.

LLISTATS I INFORMES

 • Informes i llistats disponibles per a totes les àrees de gestió.
 • Exportació a Excel, Word i PDF, entre altres formats.
 • Personalització de llistats i informes propis.
 • Gestió documental d’imatges i fitxers externs (en qualsevol format).

PLANIFICACIONS

 • Gestió de torns de treball.
 • Planificació, gestió i anàlisi de necessitats.
 • Administració i control d’incidències.
 • Llistats i estadístiques.

ÀREA GENERAL

 • Resident
 • Assistent d’ingrés i valoració.
 • Dades personals i econòmiques.
 • Història de Vida, preferències i interessos.
 • Contactes, familiars i adreces.
 • Documents (contractes, autoritzacions).
 • Centre
 • Horari d’obertura.
 • Dades generals i contacte.
 • Missatgeria, correu electrònic.
 • Personalització de llistats.
 • Gestió documental.

MANTENIMENT

 • Gestió d’ordres de treball correctives i preventives.
 • Pla de manteniment.
 • Instal·lacions i equips.
 • Tipus de tasques de manteniment.
 • Tipus de registres de manteniment.
 • Integració amb incidències.
 • Llistats i estadístiques.

TRANSPORTS

 • Vehicles i conductors.
 • Planificació de rutes.
 • Usuaris i incidències.

 • Els tècnics tenen molts coneixements i molta paciència per resoldre els dubtes plantejats
  Amparo Bonaque OrtizDirectora Residencia de Ancianos Pensionistas Ferroviarios de Aguilas
 • El suport tècnic tal com està funcionant, és essencial per no perjudicar el dia a dia de la gestió dels nostres centres. Gràcies per l'atenció rebuda i la rapidesa en resoldre els problemes.
  Josep Marés PalósDirector Residència Pi i Sunyer
 • Per la nostra part, tot és correcte. Cal destacar l'atenció tan eficaç de les incidències que tenim, la capacitat de resoldre incidències en el moment i gran capacitat d'empatitzar i resoldre problemes o solucionar qualsevol plantejament que fem. Treball eficaç i eficient
  José Luis Álvarez Peñalver Director Tècnic de Centres i Serveis Fundación ANDE – Residencia San Vicente
 • La correcció i atenció rebuda en contactar amb els serveis tècnics és per felicitar.
  Elisabet Jordà FerrandisDirectora Centre de Día Mare de Deu de la Salut
 • Trobem a ADD una empresa pròxima i receptiva per atendre propostes de millora. Com a grup de residències he de dir que sempre hem comptat amb el suport de l'equip de ADD i en cap cas han estat obstacle per implantar millores, més aviat tot el contrari, complementen les nostres idees que, en molts casos, havien estat detectades ja per ells com a necessitat i tenien projectes relacionats en marxa. És un partner que s'implica en els projectes de l'empresa i en el qual es pot confiar.
  Pablo Bosch CondeDirector d'Operacions Geroresidenciales Solimar
 • Des que fem servir ResiPlus®, els seus responsables sempre han escoltat les nostres inquietuds i necessitats. A més, ens han demanat que hi col·laboréssim per anar ajustant al màxim el programa a les nostres necessitats com a professionals. Així doncs, és un programari de gestió que ens permet donar als nostres residents l'atenció més completa i de la millor qualitat.
  Inmaculada AndreuDirectora de Residencia Bonaire (Torrente, València)

COMPLEMENTS ADDICIONALS

ResiPlus® Tàctil

ResiPlus® Tàctil s’adreça principalment al personal auxiliar del centre, i els permet treballar amb una interfície basada en imatges, de manera que pràcticament no calen coneixements informàtics per fer-lo servir. D’aquesta manera, s’implementa un control exigent i rigorós sobre les cures realitzades als residents, de forma àgil i intuïtiva.

+

ResiPlus® Tablet

ResiPlus® Tablet està pensat per a l’activitat del personal mèdic i d’infermeria. Amb aquesta nova aplicació web, aquests professionals es poden connectar des de qualsevol dispositiu amb wifi o 3G i utilitzar ResiPlus® durant les visites als pacients. Això els permet actualitzar, gestionar i controlar la informació i les tasques que realitzen en temps real.

+

ResiPlus® Regles

Amb aquest complement, ResiPlus® es converteix en el millor aliat contra els descuits i els oblits causats pel factor humà. Podrà establir regles i condicions sobre la cura dels pacients i assegurar-se que el personal sanitari les compleixi correctament.

+

ResiPlus® Familiars

Una aplicació web dissenyada per millorar la comunicació entre els familiars i el centre. La seva integració amb ResiPlus® li permet decidir quines dades voleu compartir i actualitzar a la família gairebé en temps real, sense tasques administratives addicionals.

+

ResiPlus® Business Intelligence

Amb ResiPlus® Business Intelligence podrà transformar les dades recollides per ResiPlus® en informació valuosa del negoci i de totes les àrees de treball. A més, amb ResiPlus® BI podrà crear diversos escenaris que li permetran avançar-se a les tendències futures, la qual cosa li facilitarà la presa de decisions.

+

ResiPlus® Enviament d’SMS

Amb ResiPlus® Enviament d’SMS, en qüestió de minuts i a un cost reduït, podrà comunicar-se amb centenars de persones utilitzant els contactes introduïts a ResiPlus®, gràcies a que els SMS es reben en qualsevol lloc i en qualsevol moment. No necessitarà estar connectat a Internet per a estar sempre comunicat.

+

INICIAR SESSIÓ